FarmTremint

Vytvorme pozitívny vplyv na poľnohospodársky a potravinársky priemysel

Dôležitosť a výhody agro-crowdfundingu

Rozvoj domácich produktov

Zvýšenie potravinovej nezávislosti

Podpora mladých a začínajúcich farmárov

Výnos až do 17%

O NÁS

Spoločnosť  Tremint  založila Crowdfunding pre poľnohospodársky a potravinársky segment s cieľom podporovať  ich udržateľný vývoj a domácu produkciu. Veríme, že spojením farmárov a investorov dokážeme pozitívne ovplyvniť cielené segmenty spolu so životným prostredím.

Licencované NBS

Diverzifikácia portfólia

Zelené pôžičky

Dynamická splatnosť