1

1

2

2

3

3

1. Aké sú Vaše skúsenosti s nasledujúcimi druhmi investícií?

A) Nákup alebo predaj akcií alebo dlhopisov:

 

B) Nákup alebo predaj cenných papierov alebo majetkových účastí vo fondoch kolektívneho investovania:

 

C) Nákup alebo predaj prijatých nástrojov na účely hromadného financovania (podielov v s.r.o.), uzatvorenie pôžičiek s využitím služby hromadného financovania, poskytnutie pôžičky peer-to-peer spôsobom (P2P), alebo akákoľvek forma investície do podnikov v ranom štádiu alebo v štádiu expanzie:

 

D) Nákup alebo predaj kryptoaktív, uzatvorenie finančných rozdielových zmlúv, opcií, swapov, forwardov a iných derivátových zmlúv: