Spoločnosť Tremint

založila Crowdfunding platformu FarmTremint pre poľnohospodársky a potravinársky segment s cieľom podporovať udržateľný vývoj a domácu produkciu daných sektorov. Veríme, že spojením farmárov a investorov dokážeme pozitívne ovplyvniť tieto cieľové odvetvia a zároveň ochrániť životné prostredie.

Chceme pomôcť farmárom a investorom sa spojiť a dosiahnuť spoločné ciele. Naša platforma poskytuje jedinečnú príležitosť pre farmárov získavať finančnú podporu na svoje projekty a investorom investovať do udržateľného poľnohospodárstva a potravinárskeho sektora. Sme presvedčení, že spoločným úsilím môžeme prispieť k prosperite týchto odvetví a k trvalej udržateľnosti našej planéty.

Prečo FarmTremint?

Zelené pôžičky

Dynamická splatnosť

Licencované NBS

Diverzifikácia portfólia